The safety partner for a healthy future

Hanwha Vision
MISSION Risk Zero Company

Three principles of environmental and safety management

 • Improving accident prevention and response ability

  Strengthen risk assessment for accident reduction
  Strengthen legal monitioring and management
  Emergency Response Drill

 • Eco-friendly Management

  Efficient use of resources and energy
  Environmentally friendly product development
  Continuous Environmental Conservation Practice

 • Advanced safety culture

  Establishment of safety health communication culture
  Enhance basic safety compliance
  Support for improvement of safety level of suppliers Environmental and Safety Policy

Safety management: Zero accident workplace

Hanwha Visionaims to achieve a high standard of environmental and safety management and promote health and prosperity of humankind. This illustrates our commitment to fulfilling corporate social responsibilities.

The number of industrial accidents occurred at Hanwha Vision has been ‘zero’ for the past three years.

Losses caused by industrial accidents

Losses caused by industrial accidents
Category Unit 2020 2021 2022
Number of accidents Case 0 0 0
Number of deaths Case 0 0 0
Lost work days Day 0 0 0
Lost time incident rate (LTIR) 0 0 0

Under the autonomous safety system, Hanwha Vision conducts accident prevention and management activities such as training and inspection across the entire company as well as suppliers.

Through regular safety inspections, we strive to create an environment of accident prevention and prioritize on cultivating safe culture and raising awareness of employees. By sharing examples of accidents and running product line assessment system, we aim to identify and mitigate potential risks, ultimately preventing safety accidents.

Health management

Hanwha Vision runs safety and health management systems in line with the Occupational Safety and Health Act. We operate a range of activities and centers to create a safe workplace for employees and prevent their illnesses.

The number of occupational illness occurrence at Hanwha Vision has been ‘zero’ for the past three years.

Occupational Illness Frequency Rate (OIFR)

Occupational Illness Frequency Rate (OIFR)
Category Unit 2020 2021 2022
Number of occupational illness occurrence Case 0 0 0
Occupational Illness Frequency Rate (OIFR) Case / One million hours 0 0 0

We run health care center with nurses on site to conduct health promotion activities for workers with health concerns. Based on the results of annual health checkup of employees, the center has meetings with workers who have certain illnesses such as diabetes and high blood pressure and offers regular follow-up management to assist in individuals’ health care. To systematically manage health and prevent illnesses, the center plans and operates health promotion programs including smoking cessation clinic and metabolic syndrome campaign.

This is a table about comprehensive checkups and special checkups.
Type Content Unit 2020 2021 2022
Comprehensive checkup Examiner persons 752 738 761
Special examination Examiner persons 45 48 55

Hanwha Vision operates in-house musculoskeletal center to prevent musculoskeletal disorders (MSDs), one of the most common diseases in our society. The center offers peronalized exercise prescription service by professionals and promotes employees’ health through group exercise care programs and MSDs training.

We operate Maeum Nuri Counseling Center for employees’ emotional well-being. The center provides counseling to employees who want to discuss personal issues or work related concerns.

REACH Compliance Activities

Hanwha Vision cam kết đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý theo quy định REACH về các sản phẩm chính và chúng tôi đang làm việc với các nhà cung cấp của mình để thực hiện điều này. Các sản phẩm của Hanwha Vision không chứa các chất có hại nằm trong danh sách REACH SVHC với nồng độ lớn hơn 0,1% trọng lượng.

 • 1. Trách nhiệm về minh bạch thông tin theo quy định của Điều 33 trong quy định REACH

  Phần lớn các sản phẩm và bao bì do Hanwha Vision sản xuất và / hoặc cung cấp không chứa các chất trong danh sách REACH SVHC cũng như không có nồng độ lớn hơn 0,1% trọng lượng. Một số rất ít các thành phần bị ảnh hưởng được chúng tôi liệt kê tại đây. Ngoài ra, người tiêu dùng có thể liên hệ với chúng tôi để gửi các câu hỏi liên quan đến REACH hoặc SVHC.

 • 2. Đăng ký các thành phần có liên quan tới các chất có nguy cơ cao

  Hanwha Vision Hanwha Vision sẽ đảm bảo các nhà cung cấp của chúng tôi đáp ứng các yêu cầu về đăng ký trước đối với các chất có nguy cơ cao.

Các hoạt động tuân thủ Tiêu chuẩn an toàn RoHS

Hanwha Vision đang chủ động tuân thủ Tiêu chuẩn an toàn RoHS của EU và Trung Quốc (một đạo luật của Trung Quốc với tên chính thức là “Phương pháp quản lý để kiểm soát ô nhiễm bởi các sản phẩm thông tin điện tử “). Tuân theo Hướng dẫn này, chúng tôi công khai thông tin môi trường trên tất cả các sản phẩm của mình. Hanwha Vision RoHS Declaration.

Green purchasing
strategies and direction

Hanwha Vision actively pursues various activities to offer eco friendly products to our customers and secure global competitiveness in purchasing. We strive to develop market leading products and services through mutual growth management with suppliers and transparent purchasing.

To fulfill corporate social responsibilities and satisfy the market requests for the environment, we set up a verification process in the product development and design stage to prevent any hazardous materials from being used in our products. When purchasing parts for product lines, we mandate the submission of hazardous material information and evaluate green management capabilities when selecting suppliers and procuring supplies. We encourage purchasing materials with environmental certifications and have been registering in recycling agencies in Europe to enable the simplification of materials for enhanced recyclability.

We aim to enhance the process of eco friendly purchasing and gradually stabilize them, ultimately fulfilling our responsibilities as an environmentally friendly company which helps maintain pleasant lives and clean environment.

Hanwha Vision green purchasing
policy

Hanwha Visionstrives to minimize its impact on human bodies and the environment and make efficient use of finite resouces to maintain pleasant lives and the clean environment for the mankind. We comply with the following principles to fulfill our responsibilities as an environmentally friendly company

 • First, we put our priority on the environment and introduce sustainable system for corporate environment management, while contributing to the mankind with clean environment and healthy leaving.
 • Second, we minimize pollutants in all production stages from raw material collection to disposal and concentrate our capabilities in manufacturing environmentally friendly products.
 • Third, we contribute to the local communities by expanding environmental management through green purchasing with suppliers and partner companies.

Sản phẩm sinh thái

Với nỗ lực cung cấp cho khách hàng những sản phẩm thân thiện với môi trường, Hanwha Vision đã tiến hành nhiều hoạt động khác nhau trong toàn bộ quá trình sản xuất. Chính sách môi trường của chúng tôi nhằm đảm bảo một quy trình hoàn chỉnh từ quá trình phát triển đến thiết kế để đảm bảo các sản phẩm không chứa các chất độc hại, đó là “Mua sắm Xanh”.

Nhãn hiệu ECO

Hanwha Vision đã và đang đánh giá các nguy cơ về môi trường, tài nguyên và hiệu quả của các sản phẩm theo tiêu chuẩn mà công ty đã phát triển. Nhãn hiệu về môi trường chúng tôi cung cấp cho các sản phẩm của mình có các đặc tính ưu việt đã được chứng minh một cách tuyệt đối hoặc tương đối, để người tiêu dùng cuối dễ dàng nhận biết.

Ý tưởng và thiết kế nhãn hiệu Eco
Eco
 • Environment
 • Ecology

Chúng tôi nỗ lực thể hiện cam kết trong việc sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường, với chữ cái “e” (chỉ môi trường và sinh thái) có hình dạng giống như một chiếc lá cây tượng trưng cho thiên nhiên và bên trong của đường cong mở ra bên ngoài biểu thị quan hệ mật thiết với môi trường bên ngoài.

Các loại nhãn hiệu Eco
 • Eco
  Pb-Free Product
 • Eco
  RoHS Compliant
 • Eco
  Eco Information
  • One not using flame retardant, healogen materials
  • Weighing 20% less than A
  • Qith the application of lead free soldering technoiogy
  • With the rate of recycling 15% improved

Hanwha Vision is the leader in global video surveillance with the world's best optical design / manufacturing technology and image processing technology focusing on video surveillance business for 30 years since 1990.