Viewer License Downloads

Chào mừng bạn đến với Trung tâm Tải xuống Giấy phép Sử dụng Phần mềm Hanwha.

Chào mừng bạn đến với Trung tâm Tải xuống Giấy phép Sử dụng Phần mềm Hanwha.

If you have already purchased and received your license key, Click the [SSM Product Page] button and download the SSM software.
Nếu bạn đã mua và nhận mật khẩu của giấy phép, hãy nhấp vào nút [Trang giới thiệu sản phẩm SSM] và tải xuống phần mềm SSM. Nếu bạn muốn sử dụng phiên bản xem miễn phí, hãy nhấp vào nút [Yêu cầu cấp phép người xem], hoàn thành một biểu mẫu đơn giản và nhấp vào nút [OK]. Một trong những cộng tác viên bán hàng của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua email trong vài ngày.

  • Yêu cầu hệ điều hành: Windows7 / 8/10 (64 bit)
  • Chú thích : Wisenet SSM có sẵn trong 45 ngày mà không cần mật khẩu giấy phép. Sau khi cài đặt, vui lòng nhập mã cấp phép của bạn trong vòng 45 ngày.

Wisenet SSM Phần mềm

  • Khách hàng sử dụng Hanmail có thể gặp khó khăn trong việc nhận giấy phép. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng một địa chỉ email khác.