Viewer License Downloads

Chào mừng bạn đến với Trung tâm Tải xuống Giấy phép Sử dụng Phần mềm Hanwha.

Chào mừng bạn đến với Trung tâm Tải xuống Giấy phép Sử dụng Phần mềm Hanwha.

Chào mừng bạn đến với Trung tâm Tải xuống Giấy phép Sử dụng Phần mềm Hanwha. Nếu bạn đã mua và nhận mật khẩu của giấy phép, hãy nhấp vào nút [Trang giới thiệu sản phẩm SSM] và tải xuống phần mềm SSM.
Nếu bạn muốn sử dụng phiên bản xem miễn phí, hãy nhấp vào nút [Yêu cầu cấp phép người xem] , hoàn thành một biểu mẫu đơn giản và nhấp vào nút [OK].

Một trong những cộng tác viên bán hàng của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua email trong vài ngày.

  • Chú thích : Wisenet SSM có sẵn trong 45 ngày mà không cần mật khẩu giấy phép. Sau khi cài đặt, vui lòng nhập mã cấp phép của bạn trong vòng 45 ngày.
  • Yêu cầu hệ điều hành: Windows7 / 8/10 (64 bit)
SSM BROCHURE
Hanwha Security Manager
  • Vui lòng tải xuống các nội dung khác của chúng tôi, chẳng hạn như hướng dẫn sử dụng, danh mục và tài liệu A & E cùng với phần mềm trên.
  • Nhấp vào nút [Tải xuống giấy phép] nếu bạn có giấy phép đầy đủ. Nếu bạn muốn dùng thử miễn phí, nhấp vào nút [Tải xuống khuyến mãi].
  • Khách hàng sử dụng Hanmail có thể gặp khó khăn trong việc nhận giấy phép. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng một địa chỉ email khác.
nội dung khác