SSM License : Hanwha Vision - Security Global Leader
sản phẩm

Tải xuống giấy phép người xem

Chào mừng bạn đến với Trung tâm Tải xuống Giấy phép Sử dụng Phần mềm Hanwha.

한화비전의 Wisenet SSM을 이용하시려면 유효한 소프트웨어 라이선스 키가 필요합니다.

Bạn cần mật khẩu để mở Giấy phép Sử dụng Phần mềm hợp lệ để sử dụng phần mềm Wisenet SSM.
Nếu bạn đã mua và nhận mật khẩu của giấy phép, hãy nhấp vào nút [Trang giới thiệu sản phẩm SSM] và tải xuống phần mềm SSM.
Nếu bạn muốn sử dụng phiên bản xem miễn phí, hãy nhấp vào nút [Yêu cầu cấp phép người xem] , hoàn thành một biểu mẫu đơn giản và nhấp vào nút [OK] .
Một trong những cộng tác viên bán hàng của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua email trong vài ngày.

  • Chú thích : Wisenet SSM có sẵn trong 45 ngày mà không cần mật khẩu giấy phép. Sau khi cài đặt, vui lòng nhập mã cấp phép của bạn trong vòng 45 ngày.
  • Yêu cầu hệ điều hành: Windows7 / 8/10 (64 bit)
  • Để biết thêm thông tin và các nội dung khác (sách hướng dẫn, tài liệu quảng cáo, tài liệu A & E, v.v.), vui lòng tham khảo trang giới thiệu sản phẩm.

Wisenet SSM

  • Khách hàng sử dụng Hanmail có thể gặp khó khăn trong việc nhận giấy phép. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng một địa chỉ email khác.