2020.03.27

Hanwha Techwin Chương Trình gắn kết Đối tác, STEP cho Vietnam đã được khởi động.

Hanwha Techwin Chương Trình gắn kết Đối tác, STEP cho Vietnam đã được khởi động.

STEP

Chúng tôi rất vui mừng chào đón bạn với tư cách là Đối tác của Chương trình Gắn kết Đối tác của Hanwha Techwin. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng trải nghiệm của bạn là hoàn toàn tích cực, cá nhân và hiệu quả trong suốt thời gian hợp tác giữa bạn với chúng tôi. Chương trình này được thiết kế để tối đa hóa sức mạnh bán hàng cho các Đối tác bằng cách cung cấp các công cụ và nguồn lực có giá trị.

Mục tiêu của chúng tôi là mở rộng Chương trình Gắn kết Đối tác của Hanwha Techwin, hỗ trợ Đối tác xây dựng danh mục khách hàng mang lại lợi ích, dịch vụ và nguồn lực mở rộng. Cam kết của bạn sẽ được đánh giá theo các cấp độ Authorized, Silver, Gold và Diamond cùng theo đó sẽ được hưởng các lợi ích tương đương theo từng cấp độ.

Là Đối tác của Hanwha Techwin bạn sẽ được hưởng quyền lợi từ các sản phẩm chất lượng về công nghệ, chất lượng về chuyên môn bán hàng và hỗ trợ kỹ thuật tiên tiến của chúng tôi, để cùng tiếp tục đóng góp cho vị trí toàn cầu của Hanwha Techwin, nhà cung cấp các giải pháp bảo mật video chuyên nghiệp hàng đầu.

Chúng tôi đảm bảo sự cân bằng về hiệu suất cao với giá trị gia tăng, trong một loạt các sản phẩm bảo mật. Phạm vi rộng này, đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi có quyền truy cập vào các giải pháp hệ thống đáp ứng tốt nhất các mục tiêu và ngân sách cụ thể của họ.

Trang web này chứa nhiều thông tin có ích cho bạn. Chúng tôi hy vọng bạn có thể tận dụng các nguồn lực này để tăng thêm lợi nhuận và phát triển các cơ hội kinh doanh mới.

Chúng tôi đánh giá rất cao sự cam kết của bạn với chúng tôi, để từng bước mong muốn sự phát triển và thành công của chúng ta.

Tải tài liệu STEP
Truy cập trang STEP


Mr Shim

Sungho Shim

Hanwha Techwin
 
Trưởng nhóm kinh doanh tại Việt Nam

File
  • How to register project on STEP portal_VN_0406.pdf (2 MB)

Hanwha Vision is the leader in global video surveillance with the world's best optical design / manufacturing technology and image processing technology focusing on video surveillance business for 30 years since 1990.