2020.05.11

Hanwha Techwin Vietnam makes donations to support government’s COVID-19 relief efforts

Hanwha Techwin Việt Nam ủng hộ nỗ lực phòng chống dịch Covid -19 của Chính phủ

Hanwha Techwin, Công ty giám sát an ninh bảo mật toàn cầu đã quyên góp tới Ban thường trực Ủy ban MTTQ của tỉnh Bắc Ninh vào ngày 28 tháng 4 để hỗ trợ những nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 của chính phủ Việt Nam

Việc quyên góp đã được thực hiện để hỗ trợ và động viên kịp thời đến các đội ngũ y tế tuyến đầu cùng các tình nguyện viên trong cuộc chiến đấu chống lại sự lây lan của COVID-19

Và càng ý nghĩa hơn khi chính các Giám đốc điều hành và nhân viên của Hanwha Techwin làm việc tại nhà máy sản xuất tại Việt Nam đã tham gia gây quỹ để giúp cho chiến dịch ngăn chặn dịch bệnh của Chính phủ được hiệu quả hơn và cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Tại buổi kễ quyên góp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh khẳng định: “Sự chung tay góp sức hỗ trợ Chính phủ của Hanwha Techwin là nguồn lực to lớn đẩy lùi dịch bệnh và chia sẻ khó khăn với đồng bào bị ảnh hưởng bởi COVID-19”.

[Read more at BTV]
http://bacninhtv.vn/tin-tuc-n8828/uy-ban-mttq-tinh-tiep-nhan-ung-ho-phong-chong-dich-covid19–va-dong-bao-bi-thiet-hai-do-han-man.html

Hanwha Vision is the leader in global video surveillance with the world's best optical design / manufacturing technology and image processing technology focusing on video surveillance business for 30 years since 1990.